วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

มาตราการประหยัดพลังงาน

มาตราการประหยัดพลังงาน

 1. ปิดไฟทุกครั้งที่ใช้
 2. เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา
 3. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
 4. ปิดคอมเมื่อไม่ใช้งานอย่าเปิดทิ้งไว้
 5. ใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วรู้คุณค่า
 6. ขับรถที่ความเร็ว 70-80 km/h
 7. ขึ้นรถประจำทางแทนรถส่วนตัว
 8. รีดผ้าคราวละหลายๆตัว
 9. เปิด/ปิด แอร์เป็นเวลา และไม่ควรเปิดไว้ทั้งวัน
 10. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ
 11. ปลูกต้นไม้ทดแทน และไม่ตัดไม้ทำลายป่า
 12. รณรงค์ให้คนมาประหยัดพลังงาน
 13. อย่าเปิดไฟทั่วบ้าน เปิดเฉพาะเท่าที่จำเป็นต้องใช้
 14. ตรวจสอบสภาพรถยนต์สม่ำเสมอ
 15. ขึ้นรถคันเดียวกันเมื่อต้องเดินทางไปเส้นทางเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น: